DSC08252.jpg

   清   10.4 x 1.5 cm

玉質為和闐白玉

相片裡的色澤還是偏暗了些

煙嘴在古玉裏還算是數量比較多的...

但一樣是煙嘴,等級ㄉ好壞還是差很多...

這支煙嘴玉質好、工不錯、很油潤、無裂無傷、而且夠大支...

也算得上是件完整無瑕的美玉

在煙嘴收藏裏...

也是我最喜歡的一支煙嘴!

 

DSC08253.jpg

 

DSC08254.jpg

 

DSC08258.jpg

 

DSC08261.jpg

 

 

 

創作者介紹
創作者 三流俠 的頭像
三流俠

三流俠─隨緣收藏

三流俠 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()