7.3 x 2.6 x 6.2 cm


   硬度:5


   成份:二氧化矽


 


   形成的說法有二:一說是太空所掉下的隕石,表面有類似燃燒ㄉ氣泡坑洞。 二說是地球火山


   爆發的岩漿所形成的。


                                  創作者介紹

三流俠─隨緣收藏

三流俠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()