IMG_0097.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(45) 人氣()

IMG_4260.jpg

   清   3.8 x 2.2 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

IMG_4218.JPG

這是一支很漂亮ㄉ老茶壺

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

039.JPG

這張是以前在合歡山拍ㄉ...

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(46) 人氣()

IMG_0560.1.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(74) 人氣()

IMG_4223.jpg

   清   2.8 x 2.5 cm

文章標籤

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(31) 人氣()

  • Apr 11 Tue 2017 19:47
  • 玉杯

IMG_2473_1.JPG

   明清   5.8(含手把) x 2.4 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(32) 人氣()

IMG_0153.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(40) 人氣()

  • Mar 14 Tue 2017 20:17
  • 劍衛

DSC08871.jpg

   明清   6.3 x 2.5 x 0.8 cm

文章標籤

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(58) 人氣()

DSC06148_調整大小.jpg

位於太魯閣國家公園

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(49) 人氣()