IMG_0588.1亞洲輝椋鳥.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(20) 人氣()

IMG_0037.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(51) 人氣()

  • Aug 10 Thu 2017 11:04
  • 扳指

DSC07777.jpg

   清   3.1 x 3.3 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(39) 人氣()

IMG_0097.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(45) 人氣()

IMG_4260.jpg

   清   3.8 x 2.2 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

IMG_4218.JPG

這是一支很漂亮ㄉ老茶壺

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

039.JPG

這張是以前在合歡山拍ㄉ...

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(46) 人氣()

IMG_0560.1.jpg

 

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(74) 人氣()

IMG_4223.jpg

   清   2.8 x 2.5 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(31) 人氣()

  • Apr 11 Tue 2017 19:47
  • 玉杯

IMG_2473_1.JPG

   明清   5.8(含手把) x 2.4 cm

三流俠 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(32) 人氣()

找更多相關文章與討論